Jam & Menit

 

Gozen (Jam 12 malam - jam 12 siang)
Gogo (Jam 12 siang - jam 12 malam)

 -ji
jam
-fun/pun
menit
1 ichi-ji ip-pun
2 ni-ji ni-fun
3 san-ji san-pun
4 yo-ji yon-pun
5 go-ji go-pun
6 roku-ji roku-pun
7 shichi-ji shichi-pun
8 hachi-ji hap-pun
9 kyuu-ji kyuu-fun
10 juu-ji jup-pun
11 juu-ichi-ji jup-ip-pun
12 juu-ni-ji jup-ni-fun
? nan-ji nan-pun


Contoh:


shichi-ji nana-fun

kuji-juu-ip-pun

gozen ichi-ji

go go ichi-ji